U Nar. nov., br. 73 od 26.7.2017. objavljen je Ispravak Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca.

U čl. 4. Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca koja je objavljena u Nar. nov., br. 39 od 21. travnja 2017. umjesto teksta: »Upravni odjel za gospodarstvo i financije« treba stajati tekst: »Ministarstvo financija, Porezna uprava«.

Natrag