U Narodnim novinama br. 79 od 11. kolovoza 2017. objavljen je  Ispravak Odluke o porezima Općine Semeljci http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_79_1974.html

Natrag