U Nar. nov., br. 57 od 14.6.2017. objavljen je Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2017.

Državni zavod za statistiku objavljuje da indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2017. u odnosu na travanj 2017. iznosi 99,4.

Natrag