U Nar. nov., br. 110/17 od 15. studenog 2017. objavljen je Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2017.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2017. u odnosu na rujan 2017. iznosi 100,3.

Natrag