U Nar. nov., br. 46/17 od 12. svibnja 2017. objavljen je Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2017., te u odnosu na ožujak 2017. iznosi 100,4.

Natrag