U Nar. nov. br. 127 od  20. prosinca 2017. objavljen je indeks potrošačkih cijena u studenome 2017. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_127_2890.html koji u odnosu na listopad 2017. iznosi 100,00,

Natrag