Državni zavod za statistiku je objavio kako Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2017. u odnosu na veljaču 2017. iznosi 100,3.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_40_880.html

Natrag