U Nar. nov., br. 82/17 od 20. rujna 2017. objavljen je Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2017. koji u odnosu na srpanj 2017. iznosi 100,0.

Natrag