U Nar. nov., br. 46/17 od 12. svibnja 2017. objavljen je Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna.

Iako je Kolektivni ugovor sklopljen 21. travnja 2017., primjenjuje se na zaposlenike od 13. ožujka 2017. godine.

Kolektivni ugovor sklopljen je na određeno vrijeme s rokom važenja do sklapanja novoga Ugovora, a najdulje do 1. rujna 2017. godine i njime se utvrđuju posebnosti za zaposlenike u kulturi koje nisu ugovorene Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 24/17).

Natrag