Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 97/12 - 18/16) donesena je temeljem Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 78/12 - 157/13). Ovom se Uredbom utvrđuju tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj u programskom razdoblju 2007. - 2013. godine. Izmjenom i dopunom mijenja se čl. 6. Uredbe.

Izmjene i dopune Uredbe stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 5.3.2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_18_484.html

Natrag