Na internet stranicama Porezne uprave objavljene su upute za sastavljanje i podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak i poreza na dobit za 2015.

Poveznice na predmetne upute dajemo u nastavku:

 

Natrag