U Nar. nov., br. 27 od 25.3. objavljena je Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_27_796.html koja stupa na snagu 2.4.2016.

Uputom se propisuju obvezne funkcije i tehnički uvjeti koji moraju biti ispunjeni pri izradi zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih, način obavještavanja javnosti o uvjetima i načinu prikupljanja ponuda zaštićenih programa, način obavještavanja javnosti o proizvođačima zaštićenih programa za koje je HNB izdala certifikate te sadržaj izvješća »Promet ovlaštenih mjenjača - zbirno izvješće o kupnji i prodaji strane gotovine i otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu« koje su ugovorne banke dužne dostavljati HNB u skladu s čl. 13. st. 18. Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove.

Natrag