Rast BDP-a Hrvatske u 2015. i u prvom kvartalu 2016. nakon 2008. god. (2.dio)

U Poslovnom infu br. 8/16 prikazano je kretanje i struktura BDP-a, a nastavku se prikazuju stope promjena, rasta i pada BDP-a, RH i zemalja EU od 2009. - 2015.

U tablici 3. prezentirani su podaci o kretanju stopa promjena (rasta i pada) BDP-a po zemljama članicama EU, SAD-a i Japana. Od početka globalne krize (2008.), a čiji se efekti pokazuju u 2010. i 2011. Od 2011. do 2015. godine (kumulativno za cijelo razdoblje), rast BDP- u zemljama članica EU-28 iznosio je 4,9% i u zemljama eurozone za 2,0%. Nasuprot tome, u tom razdoblju Hrvatska je imala pad BDP-a za 2,4%. Od svih zemalja članica EU jedino je Hrvatska imala kontinuirani godišnji pad BDP-a (od 2011-2014.). Osim Hrvatske, pad gospodarske aktivnosti odnosno pad BDP-a bilježe Grčka (-19,1%), Cipar (-8,8%) i Portugal (-5,0%), a sve preostale zemlje EU imaju pozitivnu stopu rasta u promatranom razdoblju.

Od 2011. do 2015. godine najveći rast BDP-a imale su Malta (+19,0%), Estonija (+18,5%), Poljska (+14,8%), Rumunjska (+12,0%), Slovačka (+11,8%) i Njemačka (+7,7%). Posebno valja spomenuti da kontinuirani rast BDP-a od 2011. do 2015. godine imaju Sjedinjene američke države (+8,5%) i Švicarska (+6,6%).

Prema podatcima Eurostata o rastu BDP-a članica EU-28, u prvom ovogodišnjem kvartalu vidljivo je da rast (+1,8%) bio nešto dinamičniji u odnosu na isti kvartal 2015 (+1,5%). Od dvadeset i pet članica koje imaju dostupne podatke, njih devet je zabilježilo ubrzaniji rast u odnosu na zadnji kvartal 2015. Godine. Među zemljama se naročito ističu Rumunjska i Švedska (obje +4,2%), Slovačka (+3,7%), Španjolska (+3,4%), Češka (+3,0%) i Bugarska (+2,9%). Negativan rast već treći kvartal uzastopce bilježi Grčka (-1,4%) dok je najveće europsko gospodarstvo Njemačka ubrzala kretanja (+1,6%).

Prema podatcima Eurostata u trećem kvartalu 2015. BDP je u zemalja EU-28 veći za 1,9% i u zemljama EA-18 za 1,6% nego u istom razdoblju 2014. godine. Rast BDP-a imaju Malta (+5,6%), Češka (+4,5%), Švedska (+3,9%), Poljska (+3,7), Rumunjska i Slovačka (+ (+3,6%). Nasuprot tome, pad gospodarske aktivnosti odnosno pad BDP-a bilježe samo Grčka (-1,1%) i Finska (-0,2%).

Natrag