U Nar. nov., br. 22/16 od 11.3.2016. objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2015. koja iznosi 5.711,00 kn te Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2015. koja iznosi 8.055,00 kn.

Natrag