U Nar. nov., br. 8/16 od 23. siječnja 2016. objavljena je Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore.

Program je donesen na temelju čl. 37. st. 6. Zakona o strukovnom obrazovanju (Nar. nov., br. 30/09) i čl. 57. st. 2. Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 143/13), a njime se kroz osposobljavanje omogućava  stjecanje pedagoških kompetencija potrebnih za izvođenje praktične nastave i vježbi u ustanovama za strukovno obrazovanje i kod poslodavca. Program omogućava zapošljavanje u ustanovama za strukovno obrazovanje te izvođenje praktične nastave i vježbi kod poslodavca.

Natrag