U Nar. nov., br. 7 od 22. siječnja 2016. objavljen je Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje koji stupa na snagu dana 30. siječnja 2016.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga detaljnije propisuje uvjete koje moraju ispunjavati nositelji ključnih funkcija u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje  i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje tih uvjeta.

Natrag