Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (Nar. nov., br. 2/16) donesen je temeljem Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 22/13 - 120/15). Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način korištenja kartice »Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo« (kartica goriva), način korištenja i kontrola potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te označavanje i bojanje tog plinskog ulja. Ovim se Pravilnikom propisuju i pokazatelji prava na godišnju potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom na koje ostvaruju pravo korisnici programa izravne potpore u poljoprivredi radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, definirani prema posebnim propisima te korisnici prava na potrošnju plinskog ulja za namjene u ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi iz čl. 92. st. 2. Zakona o trošarinama. Ovim Pravilnikom propisuje se, također, način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 13.1.2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_2_11.html

Natrag