U Nar. nov., br. 16/16 od 19. veljače 2016. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi koji je stupio na snagu 20.2.2016. godine.

Sukladno ovim izmjenama se iznimno od čl. 21. st. 1. Pravilnika, statistička izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima sa stanjem na dan 31. prosinca 2015., 31. ožujka 2016. i 30. lipnja 2016. dostavljaju Poreznoj upravi, putem Obrasca OPZ-STAT-1 najkasnije do 1. rujna 2016. godine.

Natrag