Pad zaposlenosti i nezaposlenost u Hrvatskoj

Trend negativnih demografskih kretanja nastavlja se u 2015. i prvoj polovini 2016. - pad prirodnog porasta stanovništva i vanjska ekonomska migracija, odnosno odlazak aktivnog stanovništva u inozemstvo. U 2015. odseljeno je 29,7 tisuća stanovnika i prirodni prirast je negativan za 16,7 tisuća što se povoljno odrazilo na pad stope nezaposlenosti, a nepovoljno na zaposlenost i aktivnost ukupnog stanovništva RH.

Tablica 1 Kelebuf 9 16

Prema podacima prezentiranim  u Tablici 1., broj aktivnog stanovništva od lipnja prošle godine do istog mjeseca ove godine manji je za 3,3%.  Takav visoki pad aktivnog stanovništva u samo jednu godinu dana posljedica je smanjenja zaposlenih u pravnim osobama kod kojih je izgubljeno oko 12 tisuća radnih mjesta ili 1,0%. Slijede zaposleni u obrtu i  slobodnim profesijama gdje je izgubljeno oko 1,2 tisuću radnih mjesta te individualni poljoprivrednici kod kojih je smanjenje iznosilo 1,1 tisuću. Takav nepovoljan trend kretanja zaposlenosti prema područjima djelatnosti povoljno se odrazi na nezaposlenost  koja je smanjena za 31 tisuću ili 15,8%.

Stopa zaposlenosti jedan je od najznačajnijih pokazatelja u ukupnom gospodarstvu jer pokazuje koliki je udio od ukupnog aktivnog stanovništva stvarno zaposleno u određenoj zemlji. Prema najnovijim podacima Eurostata, u zemljama EU u 2015. iznosi 70,1% i veća je za 0,8% nego 2014. godine. Promatrano po  zemljama EU, najveću stopu zaposlenosti imaju najrazvijenije zemlje EU, a isto je tako u tim zemljama najmanja stopa nezaposlenosti. Od tih zemalja najveću stopu zaposlenosti imaju: Švedska (80,5%), Njemačka (78,0%), Ujedinjena Kraljevina (76,9%), Danska (76,5%), Nizozemska (76,4%), Danska (778,0,9%) i Austrija (74,3%). Istodobno, najmanju stopu zaposlenosti imaju: Grčka (54,9%), Hrvatska i Italija (60,5%), i Španjolska (62,0%) i Rumunjska (66,0%).

 

Prema podatcima  u Tablici 2. trend nezaposlenosti u zemljama EU-28 pokazuje da se broj nezaposlenih u lipnju ove godine kreće oko 23,0 milijuna, a stopa nezaposlenosti iznosi 8,6%. Istodobno, stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj iznosi 13,2% i 244 tisuće nezaposlenih osoba. Prema nezaposlenosti na prvom je mjestu Španjolska sa stopom od 19,9% ili 4,5 milijuna nezaposlenih osoba, potom Grčka 23,3% ili 1,1 milijun nezaposlenih osoba, Italija 11,6% ili 3 milijuna nezaposleni osoba i Francuska  9,9% ili 2,9 milijuna nezaposlenih osoba. Istodobno, najmanje nezaposlenih ima Malta (4,0%), Češka (4,1%), Njemačka 4,2%, Ujedinjena Kraljevina 4,9% i Mađarska  5,2%.

Tablica 2 Kelebuh 9 16

Natrag