U Nar. nov., br. 22/16 od 11.3.2016. objavljena je Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 19.3.2016.

Odlukom se uređuju: 1. uvjeti za obavljanje mjenjačkih poslova (bitni elementi ugovora o obavljanju mjenjačkih poslova, obilježja zaštićenoga programa, uporaba certificiranog programa), 2. način obavljanja mjenjačkih poslova i 3. obveza izravne kontrole i izvješćivanja od strane ugovorne banke.

Odluka se ne odnosi na mjenjačke poslove koje obavljaju banke.

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) donosi Uputu iz čl. 4. st. 9. Odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke. Do stupanja na snagu nove Upute primjenjuje se Uputa za primjenu Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Nar. nov., br. 60/11).

Valjanost certifikata za zaštićene programe koje je HNB izdala do stupanja na snagu Odluke odnosno Upute iz čl. 4. st. 9. Odluke, ne prestaje stupanjem na snagu Odluke odnosno Upute iz čl. 4. st. 9. Odluke.

Certificirani programi u skladu s Odlukom i Uputom iz čl. 4. st. 9. Odluke mogu se početi upotrebljavati od 1.12.2016.

Iznimno od odredbe čl. 4. st. 9. Odluke, zaštićeni programi za koje je HNB izdala certifikat do stupanja na snagu Odluke, odnosno Upute iz čl. 4. st. 9. Odluke, ne moraju omogućavati izradu izvješća »Pregled radnih dana tijekom kojih je ovlašteni mjenjač primjenjivao dvije tečajne liste« i »Pregled tečajnih lista na kojima je istovrsni tečaj bilo koje valute odstupao od tečaja iste valute na prethodnoj tečajnoj listi za više od 1%«.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Nar. nov., br. 21/07 i 18/11).

Natrag