U Nar. nov., br. 6/16 od 20.1.2016. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Mrkopalj (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 28.1.2016., a primjenjivat će se od 1.2.2016.

Natrag