U Nar. nov., br. 22/16 od 11. ožujka 2016. objavljene su prosječna mjesečna bruto plaća i isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2015. godinu.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2015. iznosila je 8.055 kuna, a prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2015. iznosila je 5.711 kuna.

Usporedbe radi, prosječna mjesečna plaća u 2014. iznosila je  7.953 kune (bruto) i 5.533 kune (neto).

Natrag