Državni zavod za statistiku je objavio da Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2016. u odnosu na prosinac 2015. iznosi 98,8.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_18_496.html

Natrag