Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u 2017.

U Nar. nov., br. 118/16 od 16.12.2016. objavljena je Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

Godišnjom kvotom za zapošljavanje stranaca u 2017. utvrđene se djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta novo zapošljavanje te broj dozvola za svaku od djelatnosti i zanimanja. Ukupna godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za 2017. iznosi 7026 dozvola, a što u odnosu na 2016. čini porast za 3.911 dozvola (u 2016. ukupna kvota je iznosila 3.115 dozvola). Kao i lani, utvrđena je i godišnja kvota dozvola za sezonsko zapošljavanje koja iznosi 15 dozvola za zapošljavanje u poljoprivredi i šumarstvu.

Sukladno čl. 75. Zakona o strancima (Nar. nov. ,br. 130/11 i 74/13), strancu će se odobriti dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote ako ispunjava uvjete za odobrenje privremenog boravka iz čl. 54. Zakona o strancima te ako priloži sljedeće dokaze:

  1. ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu,
  2. dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti stranca,
  3. dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj.

O zahtjevu za odobrenje privremenog boravka odlučuje policijska uprava, odnosno policijska postaja prema mjestu boravišta, odnosno namjeravanog boravka stranca (čl. 50. st. 1. Zakona o strancima).

Natrag