Priručnik za izradu dokumentacije o nabavi

- iz prakse upravnih tijela
- s komentarima

U Priručniku se uz komentare autora navode dijelovi iz obrazloženja odluka Državne komisije i Visokog upravnog suda RH, kao i mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave te shvaćanja Suda Europske unije, u pitanjima koja su od značaja za izradu dokumentacije o nabavi.

Priručnik sadrži više od 380 ulomaka iz odluka i mišljenja, počevši od dana stupanja ZJN 2016 na snagu do zaključno 31. prosinca 2021. g. (primarno iz postupaka u odnosu na sadržaj žalbe na dokumentaciju o nabavi). Radi lakšeg snalaženja, praksa je razvrstana po dijelovima i podacima kako su propisani člankom 2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave:

  1. Opći podaci
  2. Podaci o predmetu nabave
  3. Osnove za isključenje
  4. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
  5. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)
  6. Podaci o zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi
  7. Ostale odredbe.

Priručnik je namijenjen svim sudionicima postupaka javne nabave. Praksa koja se u njemu obrađuje može služiti naručiteljima i ponuditeljima kao dobar orijentir i smjernice pri izradi dokumentacije o nabavi odnosno procjeni je li ista sukladna propisima i načelima javne nabave.

Sadržaj priručnika dostupan je ovdje.