Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17)

TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao ovlaštenik izobrazbe (evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 4).

organizira

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) i ostalim važećim propisima, u trajanju od 50 nastavnih sati.

Maksimalan broj polaznika pojedinačnog Programa izobrazbe je 35. Sudionicima koji su bili prisutni na najmanje 75% propisanog trajanja izdaje se potvrda o pohađanju Programa izobrazbe. S navedenom potvrdom može se pristupiti polaganju ispita za stjecanje certifikata u području javne nabave.

Obavijest polaznicima TEB-ovih edukacija

TEB se u organizaciji i izvedbi stručnih skupova odgovorno i dosljedno pridržava svih uputa i preporuka Ministarstva zdravstva, što molimo i sve polaznike naših edukacija.

U slučaju prehlade, viroze, gripe ili druge bolesti polaznika bilo koje TEB-ove edukacije, TEB će na zahtjev vratiti uplaćenu kotizaciju na žiro račun uplatitelja.

Vrijeme i mjesto održavanja:

  • 21. - 25. rujna 2020., Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička cesta 21

___________________________________________________________________________________________________________

Program Izobrazbe u području javne nabave (pdf)

Sažetak životopisa predavača (pdf)

Pisani materijal:

Za sudionike izobrazbe pripremamo:

  • Radnu mapu
  • Knjigu - zbirku propisa s novim Zakonom o javnoj nabavi. Knjiga je pogodna za korištenje pri polaganju ispita.

Kotizacija:

Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 3.000,00 kuna.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Naknada uključuje sudjelovanje u programu, pisani materijal te toplo/hladne napitke.

Pogodnosti za pretplatnike SJN-a:

Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave ostvaruju popust od 10% za prvog i drugog polaznika ovog programa (kotizacija iznosi 2.700,00 kn), odnosno 20% za trećeg i svakog sljedećeg polaznika ovog programa (2.400,00 kn), pod uvjetom da je pretplata za 2020. godinu plaćena.

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na izobrazbi uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijaviti se možete putem web prijavnice.

Predviđeni termini popunjavati će se redoslijedom primljenih uplata.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Prethodno održani programi izobrazbe u području javne nabave