Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 154/23) TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. kao ovlaštenik izobrazbe (evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 4) organizira

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE u trajanju od 50 nastavnih sati.

Sukladno navedenom Pravilniku maksimalan broj polaznika pojedinačnog Programa izobrazbe je 35.

Sudionicima koji će biti prisutni na najmanje 75% propisanog trajanja izdaje se potvrda o pohađanju Programa izobrazbe s kojom se može pristupiti polaganju ispita za stjecanje certifikata u području javne nabave.

Mjesto održavanja: Zagreb

Termin održavanja: 10. - 14. lipnja 2024. - Hotel Central, Branimirova 3, Zagreb

___________________________________________________________________________________________________________

Program Izobrazbe u području javne nabave (pdf)

Sažetak životopisa predavača (pdf)

Pisani materijal:

Za sudionike izobrazbe pripremamo:

  • Radnu mapu
  • Knjigu - zbirku propisa s novim Zakonom o javnoj nabavi. Knjiga je pogodna za korištenje pri polaganju ispita.

Kotizacija:

Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 400,00 EUR.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Naknada uključuje sudjelovanje u programu, pisani materijal, te svaki dan ručak (catering) i toplo/hladne napitke.

Pogodnosti za pretplatnike Portala javne nabave:

Pretplatnici TEB-ovog Portala javne nabave ostvaruju popust od 15% za prvog i drugog polaznika ovog programa (kotizacija iznosi 340,00 EUR), odnosno 25% za trećeg i svakog sljedećeg polaznika ovog programa (300,00 EUR).

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na izobrazbi uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijaviti se možete putem web prijavnice.

Predviđeni termini popunjavati će se redoslijedom primljenih uplata.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza programa. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Prethodno održani programi izobrazbe u području javne nabave