Vrijeme održavanja: 4.7.2024. (četvrtak)
Početak: 9,30 sati
Završetak: oko 13,30 sati

3 boda za ovlaštene revizore*

Na ovom webinaru prezentirat će se pitanja oporezivanja PDV-om u proračunskom sustavu te novostima u 2024. Na primjerima iz prakse prezentirat će se evidentiranje transakcija s PDV-om u proračunskom računovodstvu.  

Webinar je namijenjen računovođama, revizorima i drugima kojima je potrebno razumijevanje oporezivanja PDV-om u proračunskom sustavu te iskazivanja u poslovnim knjigama.

Program:

1. Proračunski korisnici i JLP(R)S-i kao obveznici PDV-a

 • Ulazak u sustav PDV-a dobrovoljno i/ili po sili zakona
 • Novi prag za ulazak u sustavu PDV-a od 1.1.2024.
 • Što ulazi u vrijednost praga za ulazak u sustav PDV-a?
 • Kada se proračunski korisnici moraju registrirati za potrebe PDV-a?

2. Oporezivanje PDV-om kod tuzemnih transakcija

 • Primjena poreznih oslobođenja (s pravom i bez prava na odbitak pretporeza)
 • Specifičnosti (ne)obračunavanja PDV-a kod pojedinih djelatnosti
 • Prijenos porezne obveze u tuzemstvu – proračunski korisnici kao primatelji građevinskih usluga
 • Nabava i prodaja nekretnina u RH kod proračunskih korisnika

3. Proračunski korisnici i JLP(R)S-i kao sudionici EU transakcija

 • Stjecanje dobara kod proračunskih korisnika - primjena praga stjecanja
 • Proračunski korisnici kao primatelji usluga od ino-poduzetnika
 • Obvezne evidencije po propisima o PDV-u

4. Odbitak pretporeza

 • Uvjeti za odbitak pretporeza
 • Podjela pretporeza – koji prihodi se uključuju u izračun pro-rate?
 • Ispravak pretporeza – kada se obavlja?

5. Novosti u oporezivanju PDV-om u 2024.

 • Ispravak porezne osnovice i PDV-a zbog popusta ili nemogućnosti naplate u 2024.
 • Ispravak pretporeza kod primatelja isporuke
 • Novi Obrazac PDV - ispravak
 • PDV pragovi u eurima
 • Izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u od 1.4.2024.

6. Knjigovodstveno evidentiranje u proračunskom računovodstvu

 • Računi na kojima se knjiže obveze i potraživanja za PDV
 • Primjeri knjiženja:
  • izlaznih računa (isporuka)
  • ulaznih računa (nabave usluga, dobara, nefinancijske imovine, prijenos porezne obveze)
  • plaćenih i primljenih predujmova
  • financijskog i operativnog leasinga
  • obveza i potraživanja iz obrasca PDV
  • kod poslovanja preko jedinstvenog računa riznice JLP(R)S-a i dr.

(primjeri će biti dani za obveznike PDV-a upisane u Registar obveznika koji primjenjuju postupak oporezivanja prema obavljenim isporukama)

7. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Predavačice: mr. sc. Ida Dojčić, ovlaštena porezna savjetnica, TEB - Porezno savjetništvo d.o.o. i Nikolina Bičanić, mag. oec., glavna urednica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal: Prezentacije u PDF-u dostavljaju se polaznicima na mail naveden u prijavnici nakon uplate kotizacije, prije početka webinara.

Kotizacija:

 1. Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 85,00 eura po polazniku.

 2. Za jednog polaznika iz pravne osobe - potpisnika Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada za sudjelovanje na webinaru s uključenim popustom iznosi 60,00 eura. Drugi i svaki sljedeći polaznik iz te pravne osobe plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 85,00 eura.

 3. Za sve ostale polaznike (nepretplatnike) naknada za sudjelovanje na webinaru iznosi 100,00 eura po polazniku, pri čemu drugi i svaki sljedeći polaznik iz iste pravne osobe nepretplatnika plaća kotizaciju s uključenim popustom u iznosu od 90,00 eura.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

Prethodna prijava je obavezna. Molimo vas da radi organizacije webinara i pravovremene dostave pisanog materijala, kotizaciju uplatite i dostavite prijavnicu najkasnije jedan radni dan prije održavanja.

 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB isključivo putem web prijavnice. Kad se iz iste pravne osobe prijavljuje više sudionika, molimo da u prijavnici navedete mail svakog sudionika, kako bismo svakome mogli dostaviti link za povezivanje na webinar.
 • Uputu za prijavu i sudjelovanje na TEB-ovom internet seminaru (webinaru) pogledajte na ovoj poveznici.

U slučaju poteškoća kod povezivanja, polaznici će se na dan održavanja webinara moći javiti na mobitel čiji broj ćemo javiti uz dostavu pisanog materijala u PDF-u.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom webinaru revizorima priznati 3 boda stalnog stručnog usavršavanja iz područja računovodstva. Radi priznavanja bodova ovlašteni revizori trebaju na e-mail TEB-a dostaviti prijavnicu s točnim podacima, označiti da su ovlašteni revizori, u kučici „Poruka“ obvezno upisati svoj (revizorski) registarski broj i sudjelovati na webinaru čitavo vrijeme trajanja.

Politika privatnosti platforme Zoom dostupna je ovdje, a Uvjeti korištenja mogu se pročitati ovdje.

Svojom prijavom i sudjelovanjem na webinaru, polaznici potvrđuju da su upoznati s Politikom privatnosti i da prihvaćaju Uvjete korištenja platforme Zoom.

TEB otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad platforme Zoom, zastoj u radu ili nemogućnost polaznika za prijavu na webinar. Ni u kojem slučaju TEB ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, koji mogu nastati polazniku, a proizlaze ili su vezani uz uporabu platforme Zoom.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom i uplatom omogućite kvalitetnu organizaciju webinara.