SWOT analiza - pristup interpretaciji rezultata

SWOT analizom razmatra se situacija kod i oko poduzetnika, s ciljem prognoziranja (i poboljšanja poslovanja) u budućnosti. Rezultati SWOT analize ukazuju na radnje i aktivnosti kojima bi se mogla popraviti postojeća situacija, pa mogu pomoći kod oblikovanja planova i donošenja boljih menadžerskih odluka. Završni dio svake, pa tako i SWOT analize, izvođenje je zaključaka odnosno interpretacija rezultata.

Prema navedenom u člancima objavljenim u prethodna dva broja TEB-ovog Poslovnog infa, sastavili smo primjer SWOT matrice s nekim mogućim elementima:

Menadžer (i/ili analitičar) koji dobro poznaje sve aspekte poduzetnika za kojeg provodi SWOT analizu i koji dobro poznaje tržišta i druge vanjske faktore u konkretnoj djelatnosti, treba što bolje odrediti realne elemente po segmentima matrice (snage, prilike, slabosti i prijetnje), jer o tome izravno ovisi pouzdanost i korisnost rezultata analize. 

Nakon toga, svi segmenti i elementi svih segmenata razmatraju se i analiziraju se unutar samog segmenta i u međuodnosu s elementima drugih segmenata. Na kraju se analizom ocjenjuje značaj i međusobni utjecaj svih elemenata u sva četiri segmenata, a konačan ukupni rezultat razmatranja svih segmenata objedinjava se i obično objavljuje u obliku zaključka.

Dodajemo da u ovisnosti o pristupu, provedbi i ev. kombinaciji SWOT analize i dodatnih postupaka, rezultati mogu biti kratki (opći) i detaljniji. Neki menadžeri razmatraju samo najvažnije elemente i ukupne rezultate, a neki elemente razrađuju puno detaljnije i analiziraju ih u raznim međuodnosima, ili sa SWOT analizom povezuju i druge (daljnje) analize. Svaki pristup ima svoje prednosti i nedostatke, od jednostavnosti i brzine do pouzdanosti i obuhvata rezultata, pa svaki menadžer sam treba odabrati i postaviti model koji mu najviše odgovara.

Nakon odabira elemenata po segmentima i analize, interpretacija rezultata je najvažniji i vjerojatno najosjetljiviji dio SWOT analize, jer u ovisnosti o zaključku menadžeri trebaju odrediti strategiju primjerenu situaciji.

Neki mogući rezultati i zaključci:

I. Ako snage nadilaze slabosti i ako prilike nadilaze prijetnje, radi o vrlo uspješnom poduzeću u dobrim okolnostima. Takva situacija se rijetko događa, ali čak i tada SWOT analiza može ukazati na neke slabosti i prijetnje, koje se tako mogu ranije uočiti i na vrijeme otkloniti, kao i na neke druge prilike ili potrebu za daljnjim razvitkom pojedinih snaga.

II. Ako snage nadilaze slabosti, ali istovremeno prijetnje nadilaze prilike, vjerojatno se radi o uspješnom poduzeću u izazovnim okolnostima, npr. radi dolaska novih velikih konkurenata, novih tehnologija ili radi očekivanja dolaska ili eskalacije krize. U takvom slučaju menadžer će procijeniti rizike koji bi mogli proizići iz prijetnji i nastojati pravovremeno pronaći rješenja kojima će ih eliminirati ili makar ublažiti.

III. Ako slabosti nadilaze snage, a prilike prijetnje, vjerojatno se radi o zapuštenom poduzeću s dobrom djelatnosti i bez ozbiljnije konkurencije, ali sa slabostima koje treba nastojati čim prije otkloniti. Analiza može pomoći menadžeru da jasno uoči konkretne slabosti i odredi redoslijed njihovog otklanjanja, u skladu sa svojim mogućnostima. Naravno, kao i u svim ostalim slučajevima, ne treba se baviti samo slabostima, nego istovremeno i razvitkom snaga, kontrolom prijetnji i korištenjem prilika. 

IV. Ako slabosti nadilaze snage, a prijetnje nadvladavaju prilike, vjerojatno se radi o poduzeću čiji je opstanak ugrožen, pa kad ih menadžer ipak uoči, možda bi još uvijek na vrijeme mogao poduzeti neke aktivnosti u najurgentnijem ili u svim segmentima koje razmatra SWOT analiza, kojima bi se produžio životni vijek i nastojala popraviti stabilnost poslovanja.

Upozoravamo na kraju da svaka analiza ima svoja ograničenja i rizike, pa rezultate uvijek valja interpretirati oprezno. Rizik SWOT analize može biti subjektivnost menadžera kod oblikovanja elemenata za snage i slabosti, a ponekad i nedovoljno poznavanje ili pogrešno procjenjivanje prilika i prijetnji. Rizik subjektivnosti može se smanjiti raznim metodama, od opreznog oblikovanja elemenata do korištenja rezultata drugih analitičkih postupaka, a rizik nedovoljnog poznavanja uključivanjem stručnjaka. Ipak, usprkos nedostacima, radi svoje jednostavnosti SWOT analiza lako je (i brzo) primjenjiva, a kad se radi dovoljno učestalo i stručno, može biti jedan od vrlo korisnih upravljačkih alata. 

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag