Propisi od značaja za pomorce (Nar. nov., br. 21/24)

U Nar. nov., br. 21/24 od 23. veljače 2024. objavljeni su sljedeći podzakonski propisi na temelju Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 144/21):

 1. Pravilnik o pomorskim i brodarskim knjižicama te postupcima i načinu prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje
 2. Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca i/ili brodaraca
 3. Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2024. godinu

Sva tri propisa su na snazi od 24. veljače 2024. godine.

Danom stupanja na snagu Pravilnika o pomorskim i brodarskim knjižicama te postupcima i načinu prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje prestaje važiti:

 1. Pravilnik o brodarskim knjižicama (»Narodne novine« br. 49/15)
 2. Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 112/16)
 3. odredbe članka 5. stavka 1. i članka 46. stavka 1. Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 116/22) u dijelu kojim je propisano da je završeni program izobrazbe o postupcima u slučaju opasnosti na brodu uvjet za izdavanje brodarske knjižice
 4. odredba članka 134. stavka 2. Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 116/22)
 5. Prilog V.B Jedinstveni dokument kojim se kombiniraju svjedodžbe o osposobljenosti i brodarska knjižica i V.D. Brodarska knjižica, Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 116/22)
 6. u Prilogu VI. NAKNADE ZA OBRASCE, ISPRAVE, KNJIGE, ISPITE I PREGLEDE, Pravilnik o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 116/22), dio Obrasci, naknada za obrazac Brodarska knjižica.
 7. odredbe članka 1. stavka 1. točke 2., 3. i 4. Naredbe o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije (»Narodne novine«, broj 5/17) i
 8. odredba članka 1. stavka 1. točke 6. Naredbe o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju ministarstvo i lučke kapetanije na unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 124/15).
Natrag