Plaćanje i naplata u gotovom novcu od 1.1.2024.

Plaćanje i naplata u gotovom novcu u Republici Hrvatskoj temeljno je uređena Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Prema ovom zakonu, trgovačka društva, ustanove, neprofitne organizacije i druge pravne osobe, kao i obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smiju primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini (novčanicama i kovanicama) u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj. Dakle, plaćanje i naplata u gotovu novcu između osoba koje obavljaju registriranu djelatnost i drugih fizičkih i pravnih osoba  moguća je samo u iznosu manjem od 10.000,00 eura. Navedeno se ne primjenjuje na  međusobna plaćanja između građana.

Ograničenje vrijedi i u slučaju ako se naplata ili plaćanje obavlja u više međusobno očigledno povezanih gotovinskih transakcija u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj.

Međutim, kada se plaćanje obavlja između dva obveznika fiskalizacije ili prema obrtnicima, prema posebnim propisima dopušteno plaćanje u gotovom novcu je manje.

Plaćanje prema propisima o fiskalizaciji

Obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije za nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 700,00 eura po jednom računu. Gotovim novcem (na koji se odnosi ograničenje od 700,00 eura) smatraju se novčanice eura i kovani novac eura i centa.

Navedeno ograničenje ne primjenjuje se na plaćanja kreditnim i debitnim karticama.

Napominjemo da je obveznik fiskalizacije svaki račun koji naplati gotovinom (gotovim novcem ili karticom) obvezan poslati na fiskalizaciju da bi račun sadržavao JIR, i to neovisno radi li se o gotovinskom računu ili računu iz čl. 79. st. 1. Zakona o PDV-u.

Plaćanje obrtnicima

Propisima o porezu na dohodak propisano je ograničenje u plaćanju gotovim novcem prema obrtnicima. Tako tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe JLiP(R)S, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe mogu obrtnicima i drugim fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost izvršiti plaćanje u gotovom novcu do iznosa od 700,00 eura po jednom računu. Plaćanje u iznosu većem od 700,00 eura navedene pravne i fizičke osobe moraju izvršiti na žiro račun obrtnika ili karticom, ako obrtnik prima plaćanja karticama. Navedeno se primjenjuje samo na navedene pravne i fizičke osobe, a ne i na potrošače (građane) kada obrtnicima plaćaju obavljene im usluge odnosno prodanu robu.

Zabrana plaćanja u gotovom novcu

Pravna ili fizička osoba koja na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze za plaćanje, čiji je redoslijed plaćanja propisan posebnim propisima, tj. čiji je račun u blokadi, ne može plaćati gotovim novcem i/ili zadržati gotov novac u blagajni. Pravna ili fizička osoba čiji je račun u blokadi mora sav primljeni gotov novac (utržak) uplatiti na svoj žiro račun  odmah, a najkasnije idući radni dan.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag