Fiskalizacija – prijava podataka za poslovni prostor na dan Izbora

Obveznici fiskalizacije promjene radnog vremena na dan Izbora za zastupnike u Hrvatski sabor 2024. (17.4.2024.) navode u svom internom aktu.

Sukladno čl. 11. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, svi obveznici fiskalizacije imaju obvezu:

  • donijeti interni akt, kojim popisuju sve poslovne prostore u kojima obavljaju djelatnost, način označavanja pojedinog poslovnog prostora te numeriranja računa
    • interni akt se ne mora dostaviti u Poreznu upravu, nego mora biti u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije;
  • prilagoditi sadržaj računa
    • računi što ih obveznici fiskalizacije ispostavljaju za isporučena dobra i obavljene usluge moraju sadržavati sve propisane elemente;
  • postaviti upozoravajuće naljepnice o obvezi izdavanja i uzimanja računa.

Kako bi mogli provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa, obveznici fiskalizacije dužni su, prema čl. 15. Zakona o fiskalizaciji, dostaviti Poreznoj upravi podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost. Obrazac prijave podataka u sustavu fiskalizacije sastavni je dio Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Privitak 2). Za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa, podatak o radnom vremenu sastavni je dio sadržaja podataka, koje je potrebno dostaviti o poslovnom prostoru u kojem se obavlja djelatnost. Ukoliko nastanu promjene kod postojećeg poslovnog prostora, a tiču se između ostaloga i promjene radnoga vremena, iste je obveznik fiskalizacije dužan naknadno dostaviti kroz uspostavljeni sustav razmjene podataka i to prije slanja prvog računa kojeg je potrebno izdati u tom poslovnom prostoru kod kojeg je došlo do promjene radnog vremena.

Obzirom da je dan izbora zakonski određen kao neradni dan, obveznici fiskalizacije bi trebali u svom internom aktu opisati promjene za taj dan. Od strane Porezne uprave nije određena obveza prijavljivanja podataka u sustav fiskalizacije vezano uz izmjenu radnog vremena samo na dan izbora!

Natrag