U Nar. nov., br. 33/23 od 24.3.2023. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2023.

Zakon propisuje da korisnik mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske nije obvezno osigurana osoba po Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju te zbog toga ne plaća dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 1% ako mu je mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće ili 3% ako mu je mjesečni iznos mirovine viši od iznosa prosječene neto plaće.

Zakon propisuje uvećanje koeficijenta s 0,8 na 1,2 za osiguranika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna.

Natrag