Vlada prihvatila paket poreznih izmjena

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 28.6.2023. uputila u saborsku proceduru paket poreznih izmjena.

Na navedenoj sjednici Vlade, pored ostalih nacrta zakonskih propisa, prihvaćeni su i Nacrti prijedloga zakona o izmjenama i dopunama:

  • Zakona o porezu na dohodak, stupa na snagu 1.10.2023., osim članaka 1. do 8. i članaka 10. do 29. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1.1.2024.,
  • Zakona o lokalnim porezima, stupa na snagu 1.10.2023., osim članaka 1 . do 4. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1.1.2024.,
  • Zakona o doprinosima, stupa na snagu 1.12.2023., osim članaka 17. i 18. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1.1.2024.,
  • Zakona o porezu na dobit, stupa na snagu osmoga dana od dana objave, osim članaka 1. do , članaka 6. do 8. i članka 12.  koji stupaju na snagu 1.1.2024.,
  • Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, stupa na snagu prvoga dana od dane objave u „Narodnim novinama“, osim članka 3. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. 1.2024.,
  • Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, stupa na snagu 1.1.2024.,
  • Zakona o porezu na dodanu vrijednost, stupa na snagu 1.1.2024.,
  • Zakona o poreznom savjetništvu, stupa na snagu 1.1.2024.,
  • Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“ osim odredbi članka 1. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1.1.2024.

Tekstove navedenih Nacrta prijedloga zakona možete pogledati na sljedećoj stranici:

https://vlada.gov.hr/sjednice/230-sjednica-vlade-republike-hrvatske-38583/38583

Natrag