U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljena je Uredba o izmjeni Zakona o obveznim odnosima, a stupa na snagu 1.1.2023.

Ovom Uredbom u čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 – 114/22) izmijenjen je postotni poen za koji se kod izračuna stopa zateznih kamata na ostale odnose uvećava kamatna stopa koju je Europska središnja banka (u nastavku: ESB) primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja.

Sukladno tome od 1.1.2023. stopa zateznih kamata na ostale odnose određuje se uvećanjem kamatne stope ESB-a za 3 postotna poena.

Kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja i koja je na snazi 1. siječnja 2023. je 2,5% (Nar. nov., br. 1/23)

To znači da stopa zakonskih zateznih kamata za ostale odnose iznosi 5,5% u razdoblju od 1.1.2023. – 30.6.2023.

Natrag