Stopa inflacije  u  zemljama EU-a, europodručja  i Hrvatske  u veljači i ožujku 2023.

Inflacija se iskazuje u valuti svake zemlje kao povećanje cijena. Međutim, uzroci inflacije su različiti, a izviru  iz srukture  razvoja gospodarstava, koja nisu ista u svim  zemljama, bez  obzira što imaju istu valutu. Tako se u zemljama europodručja inflacija kreće  u ožujku 2023. od 3,0% u Luksembugu, Španjolskoj 3,1% i Nizozozemskoj 3,5% do 17,36% u Latviji i  15,6% u Estoniji.  Različite inflacije su rezultat, stupnja gospodarskog razvoja, strukture gospodarstava, stope nezaposlenosti, različitih deficita, javnih dugova, stanja u platnoj bilanci i različitih ekonomskih politika.

  • Stopa inflacije u veljači 2023.

Stopa inflacije na razini zemalja EU-a u veljači 2023. iznosi 9,9%, zemalja europodručja 8,5% i Hrvatske 12,0%. 

Indeks potrošačkih cijena, u Hrvatskoj u veljači 2023. u odnosu na prošlogodišnju veljaču (na godišnjoj razini), u prosjeku je viši za 12,0%, dok su u odnosu na siječanj 2023. viši za 0,2%.

Prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Restorani i hoteli, za 18,5%,  Hrana i bezalkoholna pića - za 17,1%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva - za 15,5%, Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva - za 14,2%, Odjeća i obuća - za 11,3%, Razna dobra i usluge - za 10,7%, Rekreacija i kultura - za 8,9%, Zdravlje - za 6,1%, Prijevoz - za 5,8%,te Alkoholna pića i duhan - za 5,3%.

 U veljači 2023. odnosu na siječanj, na mjesečnoj razini, najviše su  porasle cijene u skupinama Prijevoz - za 0,8%, Odjeća i obuća - za 0,6%, Restorani i hoteli - za 0,4%,, Hrana i bezalkoholna pića, Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva te Rekreacija i kultura - za 0,2%.

Stopa inflacije  u veljači 2023. na razini zemalja EU-a iznosi 9,9% i euro području 8,5% u odnosu na veljaču 2022. Povećanju potrošačkih cijena u veljači 2023. u svim zemljama EU-a najviše su doprinijele više cijene hrane  (+15,0%), energije (+13,7%) i usluga za 4,8% u odnosu na veljaču 2022.

U veljači 2023. najnižu stopu inflacije imaju: Luksemburg (+4,8%), Belgija (+5,4%), Španjolska (+6,0%) i Grčka  (+6,5%). Istodobno, najvišu stopu inflacije imaju: Latvija (+8,8%). Istodobno, najvišu stopu inflacije imaju: Mađarska (+25,8%), Latvija (+20,1%), Češka (+18,4%) i Estonija (+17,8%). Hrvatska ima stopu inflacije u veljači 2023. godine od 11,7%, i nalazi se na osamnaestom mjestu među zemljama EU-a, prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena.

  • Stopa inflacije u  zemljama europodručja i RH u ožujku  2023.

Ulaskom Hrvatske 1.1.2023. u europodručje, a u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/79, Državni zavod za statistiku započeo je s izračunom i redovitom mjesečnom transmisijom podataka o prvoj procjeni harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena u Eurostat.
Indeks  potrošačkih cijena Hrvatske, prema prvoj procjeni, u ožujku 2023. u odnosu na ožujak 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku je viši za 10,6%, dok je u odnosu na veljaču 2023. (na mjesečnoj razini),  viši za 0,8%.

Prema posebnim skupinama, procijenjena godišnja stopa rasta za skupinu Hrana, piće i duhan iznosi 15,3%, Energija - 7,5%, Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije -  9,3% te  Usluge - 8,2%.

Porast stope na mjesečnoj razini procijenjen je za skupinu Hrana, piće i duhan, za 1,0%,  za  Usluge - za 0,2%, za  Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije - za 2,2%, te istodobno pad   Energije - za 0,7%.

Iz podataka u tablici 2. vidljivo je da sve zemlje članice europodručja u ožujku 2023.  bilježe inflaciju, dok  šest zemalja ima dvoznamenkastu inflaciju. Povećanju potrošačkih cijena u ožujku 2023. u zemljama euro područja najviše su doprinijele više cijene hrane  (+15,4%), energije (+7,5%) i usluga (+5,0 %) u odnosu na ožujak  2022. Ukoliko isključimo energiju i hranu iz ukupnih potrošačkih cijena na razini zemalja europodručja, inflacija u ožujku ove godine umjesto 6,9% iznosi 5,7%.

 Najnižu stopu inflacije u ožujku 2023. imaju: Luksemburg (+3,0%), Španjolska (+3,1%) i Nizozemska (+3,0%). Istodobno,  najvišu stopu inflacije imaju:  Latvija (+17,3%),  Estonija  (+15,6) Litva (+15,2%) i Slovačka (+14,8%). Stopa inflacije u RH u ožujku 2023. godine  iznosi 10,5 % i nalazi se na 16.  mjestu među zemljama europodručja  prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag