U Nar. nov., br. 51/23 od 12. svibnja 2023. objavljena je Odluka o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 koja je stupila na snagu 13. svibnja 2023.

Usporedo s time objavljena je i Odluka o prestanku važenja Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice.

Natrag