U Nar. nov., br. 12 od 1.2.2023. objavljen je Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija koji stupa na snagu 9.2.2023.

Obveznici primjene Pravilnika su izdavatelji kojima je Republika Hrvatska matična država članica u smislu članka 460. Zakona o tržištu kapitala. Pravilnik se primjenjuje i na izdavatelje kojima je RH država članica domaćin u smislu članka 461. navedenoga Zakona, a čiji su vrijednosni papiri uvršteni samo na uređeno tržište u RH.

Odredbe ovoga Pravilnika o potpisivanju kvalificiranim elektroničkim potpisom se počinju primjenjivati od 1.4.2023. godine. Zaključno do 31.3.2023. izdavatelj osim potpisivanja kvalificiranim elektroničkim potpisom može koristiti i potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom.

Natrag