U Nar. nov., br. 28 od 10.3.2023. objavljen je Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koji je stupio na snagu 11.3.2023.

Pravilnikom se propisuje podrobniji sadržaj i tehnički elementi projekata obnove potresom oštećenih zgrada javne namjene, višestambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada te obiteljskih kuća, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće, projekta za građenje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada, način opremanja, označavanje, način i značenje ovjere od strane ovlaštenih osoba te pravila za ispis projekata.

 

Natrag