U Nar. nov., br. 28 od 10.3.2023. objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere 2. iz programa državne Potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda koji je stupio na snagu 11.3.2023.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Mjere 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda.

Korisnik potpore je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika.

Najviši iznos potpore po korisniku ni u jednom trenutku ne smije prelazi 50% prihvatljivih troškova, a ukupni iznos potpore ne može biti veći od 4.000.000,00 eura po poduzetniku sukladno s točkom 66. podtočkom (f) Privremenog kriznog okvira.

Natrag