U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu koji stupa na snagu 1.1.2023. Ovim Pravilnikom u Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Nar. nov., br. 1/19 - 1/21), zbog prelaska na euro kao službenu valutu u RH, iznosi u kunama zamijenjeni su iznosima u eurima.

Pročišćeni tekst Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu možete pregledati na TEB-ovom portalu POREZI.

Natrag