U Nar. nov., br. 156 od 30.12.2022. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit koji stupa na snagu 1.1.2023.
Ovim Pravilnikom u Pravilniku o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05 – 1/21) iznosi u kunama zamijenjeni su iznosima u eurima, te izmijenjeni obrasci: PD, PD-NN, PD-PO i PT.

Osim ovih izmjena veznih uz zamjenu službene valute, u Pravilniku su:

  • izmijenjene pojedine odredbe zbog novog Zakona o poticanju ulaganja;
  • dopunjen je čl. 25. Pravilnika kojim se propisuje priznavanje troškova sredstava za osobni prijevoz, te se u 100%-tnom iznosu priznaju i troškovi sredstva za osobni prijevoz koji osim sjedišta vozača imaju najmanje 7 ili najviše 8 sjedišta, koja se koriste isključivo za prijevoz radnika u slučaju rada na terenu, ako poslodavac organizira prijevoz radnika do mjesta rada i povratka s mjesta rada te ako se vozila koriste isključivo za takve svrhe;
  • propisano je da ako zbog primjene Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkih društava (Nar. nov., br. 114/22) dođe do obveznog smanjenja temeljnog kapitala to smanjenje neće imati utjecaj na utvrđivanje obveze poreza na dobit;
  • pojašnjene odredbe kako se računa pravo na prijenos poreznog gubitka u slučaju statusnih promjena. 

Pročišćeni tekst Pravilnika o porezu na dobit možete pregledati na TEB-ovom portalu POREZI.

Natrag