Obveza dodatnog poreza na dobit za 2022. godinu

Dodatni porez na dobit uveden je Zakonom o dodatnom porezu na dobit (Nar. nov., br. 151/22 i 9/23-ispr.), kao jednokratna mjera za fiskalnu 2022. godinu, te  je propisano kako se dodatni porez na dobit obračunava i plaća usporedno i neovisno o obvezi poreza na dobit, prema odredbama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04 – 114/22) i poreza po tonaži broda, koji je reguliran odredbama Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 181/04 - 17/19).

Porezni obveznik   

Porezni obveznik dodatnog poreza na dobit je obveznik poreza na dobit i obveznik poreza po tonaži broda, koji je u poreznom razdoblju za koje se utvrđuje obveza dodatnog poreza na dobit (2022.) ostvario prihode veće od 300.000.000,00 kn. Kriterij visine prihoda od 300.000.000,00 kn za porezna razdoblja započeta tijekom 2022. godine koja završavaju u 2023. godini, za potrebe primjene ovoga Zakona, utvrđuje se primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

Porezna osnovica   

Dodatni porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu koju čini pozitivna razlika između oporezive dobiti poreznog razdoblja i prosječne oporezive dobiti prethodnih poreznih razdoblja uvećane za 20%. Prethodna porezna razdoblja su porezna razdoblja 2018., 2019., 2020. i 2021. godine.

Oporeziva dobit poreznog razdoblja utvrđuje se u skladu s računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, a koja je uvećana i umanjena u skladu s propisima o oporezivanju dobiti te je u pozitivnom iznosu iskazana na red. br. 36. ili 39. Prijave poreza na dobit.

Porezni obveznik nije obvezan obračunati dodatni porez na dobit kada je na red. br. 36. ili 39. Prijave poreza na dobit u poreznom razdoblju (2022.) iskazan iznos jednak nuli ili negativan iznos.

Porezna stopa    

Dodatni porez na dobit plaća se na utvrđenu poreznu osnovicu po stopi od 33%.

Porezno razdoblje    

Dodatni porez na dobit prema ovom Zakonu obračunava se i plaća na utvrđenu poreznu osnovicu prema prijavi za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2022. Porezno razdoblje za 2022. godinu u kojemu se plaća dodatni porez na dobit izjednačeno je s poreznim razdobljem poreza na dobit.

Utvrđivanje dodatnog poreza na dobit    

Podaci za utvrđivanje obveze dodatnog poreza na dobit i solidarnog doprinosa dostavljaju se na obrascu »Prijava o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu – Obrazac DPD« iz čl. 8. Pravilnika o dodatnom porezu na dobit (Nar. nov., br. 17/23). Obrazac DPD podnose porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju 2022. godine ostvarili prihode iznad 300.000.000,00 kn. Iznimno, Obrazac DPD neće podnijeti porezni obveznik koji je u poreznom razdoblju 2022. na red. br. 36. ili 39. PD obrasca iskazao iznos jednak nuli ili negativan iznos.

Primjer: Utvrđivanje poreza na dobit i dodatnog poreza na dobit za 2022.

Porezni obveznik je tijekom 2022. godine ostvario ukupne prihode u iznosu od 500.000.000,00 kn, te je uz PD obrazac za 2022. godinu obvezan podnijeti i DPD obrazac.

U Računu dobiti i gubitka za 2022. godinu iskazao je sljedeće podatke:

U PD obrascu za 2022. godinu iskazao je sljedeće podatke:

U Obrascu DPD za 2022. iskazani su sljedeći podaci:

I. DIO – UTVRĐIVANJE OBVEZNIKA / OPOREZIVE DOBITI

1. Prihod – br. 1. PD obrasca za 2022. = 500.000.000,00
2. Oporeziva dobit (red. br. 36. ili 39. PD obrasca)

  • u stupcu III za 2022. godinu = 800.000,00
  • u stupcu IV za 2021. godinu = 95.000.000,00
  • u stupcu V za 2020. godinu = 92.000.000,00
  • u stupcu VI za 2019. godinu = 90.000.000,00
  • u stupcu VII za 2018. godinu = 88.000.000,00

3. Računovodstvena dobit obveznika poreza po tonaži broda
4. do 10. Prihodi koji se mogu izuzeti iz oporezive dobiti
11. Ispravci u postupku poreznog nadzora
12. Zbrojeni iznos po stupcima II -VII

II. DIO – UTVRĐIVANJE OBVEZE DODATNOG POREZA NA DOBIT/SOLIDARNOG DOPRINOSA

13. Zbroj iznosa pozitivne oporezive dobiti za razdoblje 2018. – 2021. = 365.000.000,00
14. Broj razdoblja s pozitivnom poreznom osnovicom = 4
15. Prosječna oporeziva dobit za razdoblje 2018. – 2021. (r. br. 13./r. br. 14.) = 91.250.000,00
16. Iznos prosječne oporezive dobiti uvećane za 20 % (r. br. 15.*1,2) = 109.500.000,00
17. Osnovica dodatnog poreza na dobit = 119.800.000,00 - 109.500.000,00 = 10.300.000,00
18. Obveza dodatnog poreza na dobit = 300.000,00 x 33% = 3.399.000,00

Knjiženje na 31.12.2022.:

Računi za uplatu poreza na dobit  i dodatnog poreza na dobit

Od 1. siječnja 2023. porez na dobit se više ne uplaćuje na račune grada / općine prema sjedištu / prebivalištu poreznog obveznika, nego u korist računa Državnog proračuna: HR1210010051863000160.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag