U Nar. nov., br. 1/23 od 2.1.2023. objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu (u nastavku: Naredba) koja stupa na snagu 3.1.2023.

U Naredbi su objavljeni iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2023. godinu izračunani kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima i to:

  • najniža mjesečna osnovica,
  • najviša mjesečna osnovica,
  • najviša godišnja osnovica,
  • mjesečne osnovice za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem,
  • mjesečne osnovice za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja,
  • izabrane više mjesečne osnovice,
  • godišnje osnovice za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti.
Natrag