Naknada za žalbu u javnoj nabavi nakon 1.1.2023.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 114/22) došlo je do promjene u pogledu visine naknade za pokretanje žalbenog postupka.

Međutim, naknada po novom čl. 430.a ZJN 2016 primjenjiva je na postupke javne nabave pokrenute nakon 11.10.2022., dok se u slučaju izjavljivanja žalbe u postupku javne nabave pokrenutom prije tog datuma, naknada za žalbu i dalje plaća prema čl. 430. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16) (vidi Tablicu 1).

Naime, prema čl. 24. ZIDZJN-a postupci javne nabave koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16.) koji je bio na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave.

Iznimno od navedenog, članci 11., 14. i 15. ZIDZJN-a primjenjuju se na sve žalbene postupke pokrenute nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. Dakle, odredbe koje imaju retroaktivnu primjenu su

  • odredbe o obvezi izjavljivanja isključivo elektroničke žalbe (čl. 11. ZIDZJN)
  • odredbe o nastavku postupka u slučaju izjavljene zakašnjele žalbe na dokumentaciju o nabavi (čl. 14. ZIDZJN), te
  • odredbe o odbacivanju žalbe bez pozivanja na ispravak u slučaju da žalba ne sadrži i žalbeni navod u vidu opisa nepravilnosti i obrazloženje (čl. 15. ZIDZJN).

Tablica 1. Visina naknade za žalbu ovisno o datumu pokretanja postupka javne nabave

Kao što je vidljivo iz priložene Tablice, jedna od značajnijih razlika jest u tome što se naknada za žalbu na dokumentaciju o nabavi ili njenu izmjenu više ne plaća u jedinstvenom iznosu od 5.000,00 kn neovisno od procijenjene vrijednosti nabave, već prema procijenjenoj vrijednosti nabave.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag