Koliko se može platiti u gotovini?

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smiju primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini (novčanicama i kovanicama) u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj. Ovo graničenje vrijedi i u slučaju ako se naplata ili plaćanje obavlja u više međusobno očigledno povezanih gotovinskih transakcija u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj. Navedeno se ne primjenjuje na međusobna plaćanja između građana.

Dakle, plaćanje i naplata u gotovini između osoba koje obavljaju registriranu djelatnost i drugih fizičkih i pravnih osoba moguće je samo u iznosu manjem od 10.000,00 eura, dok se plaćanja u iznosu od 10.000,00 eura i većem moraju provesti na račun za plaćanje u banci.

Međutim, kada se plaćanje obavlja između dva obveznika fiskalizacije ili prema obrtniku, posebnim propisima dozvoljeno plaćanje u gotovini odnosno gotovom novcu je manje.

Plaćanje između obveznika fiskalizaciji

Obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije za nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 663,61 eura po jednom računu. Obveznici fiskalizacije su trgovačka društva i obrtnici, te druge pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit i druge fizičke osobe obveznici poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti.

Ograničenje u plaćanju gotovim novcem između obveznika fiskalizacije ne primjenjuje se na plaćanja kreditnim i debitnim karticama. Naime, Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom razlikuje pojmove gotovina i gotov novac. Gotovim novcem (na koji se odnosi ograničenje od 663,61 eura) smatraju se novčanice i kovanice. Pojam gotovine je širi, pa obuhvaća gotov novac, kartice, bonove i slične načine plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun.

Napominjemo da je obveznik fiskalizacije svaki račun koji naplati gotovinom (gotovim novcem ili karticom) obvezan poslati na fiskalizaciju, i to neovisno radi li se o gotovinskom računu izdanom građaninu (potrošaču) ili računu izdanom drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koji sadrži podatke propisane čl. 79. st. 1. Zakona o PDV-u. Račun naplaćen debitnom ili kreditom karticom također treba fiskalizirati. No, kod plaćanja debitnim i kreditnim karticama ne primjenjuju se ograničenja u iznosu plaćanja (osim ako nisu propisana od strane banke odnosno drugog izdavatelja kartice).

Plaćanje obrtnicima

Propisima o porezu na dohodak propisano je ograničenje u plaćanju gotovim novcem prema obrtnicima. Tako tijela državne uprave i sudbene vlasti i druga državna tijela, tijela i službe JLiP(R)S, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe mogu obrtnicima i drugim fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost izvršiti plaćanje u gotovom novcu do iznosa od 663,62 eura po jednom računu. Plaćanje u iznosu većem od toga mora se provesti na račun obrtnika u banci ili karticom. Navedeno se primjenjuje samo na navedene pravne i fizičke osobe, a ne i na potrošače (građane) kada kupuju robu ili koriste usluge obrtnika.

Zabrana plaćanja u gotovom novcu

Pravna ili fizička osoba koja na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze za plaćanje, čiji je redoslijed plaćanja propisan posebnim propisima, tj. čiji je račun u blokadi, ne može plaćati gotovim novcem i/ili zadržati gotov novac u blagajni. Pravna ili fizička osoba čiji je račun u blokadi mora sav primljeni gotov novac (utržak) uplatiti na svoj račun u banci  odmah, a najkasnije idući radni dan.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag