U Nar. nov., br. 105/23 od 11.9.2023. objavljen je Ispravak Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Pročišćeni tekst).

U Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo (Pročišćeni tekst) (Nar. nov., br. 94/23), pogrešno je objavljen čl. 32. st. 1. podst. 8. koji ispravno glasi: » – u slučaju dobrovoljnog darivanja krvi za svako darivanje 1 radni dan.«

Natrag