Internet trgovina – obveznik fiskalizacije

Trgovačka društva i druge pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, te obrtnici i druge fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti smatraju se obveznicima fiskalizacije. Kada ove osobe (u nastavku: trgovci) prodaju svoje proizvode, robu i usluge (u nastavku: robu) putem interneta obvezni su:

 • donijeti interni akt i u njemu propisati: Internet trgovinu kao zaseban poslovni te dodijeliti oznaku tom poslovnom prostoru, pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, oznaku operatera na naplatnom uređaju i povezati je s OIB-om te osobe. Interni akt nije potrebno dostaviti Poreznoj upravi već predočiti za potrebe poreznog nadzora;
 • donijeti odluku o blagajničkom maksimumu;
 • te Poreznoj upravi elektroničkim putem dostaviti podatak o proizvođaču i/ili održavatelju programskog rješenja.

Trgovci koji račune naplaćuju gotovinom, osim navedenog, moraju i:

 • putem elektroničkog servisa ePorezna Poreznoj upravi dostaviti podatak o poslovnom prostoru – Internet trgovini (kao tip prostora navodi se: Internet trgovina, adresa poslovnog prostora: sjedište trgovca, a radno vrijeme: 00 – 24 h, ponedjeljak - nedjelja), 
 • ako račune naplaćuju gotovinom od Fine nabaviti digitalni certifikat za elektroničko potpisivanje elemenata računa, nabaviti elektronički naplatni uređaj i programsko rješenje koje omogućava postupak fiskalizacije izdavanja računa, te
 • za izdane račune naplaćene gotovinom provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa kako bi im Porezna uprava dodijelila Jedinstveni identifikator računa (JIR).

Gotovinom se u smislu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom smatra gotov novac (novčanice i kovanice), kartice, čekovi i drugi slični načini plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.

Obveza fiskalizacije računa

Trgovci koji robu prodaju  putem internet trgovine obvezni su fiskalizirati račune za robu prodanu kupcima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvo kada su za tu isporuku u skladu s hrvatskim propisima obvezni izdati račun, a ti računi su plaćeni:

 • novčanicama i kovanicama dostavljaču,
 • kreditnim i debitnim karticama,
 • putem servisa PayMill i drugih servisa putem kojih se obavlja on-line plaćanje karticama,
 • čekovima, bonovima i sl.

Fiskalizacija računa naplaćenih gotovinom provodi se neovisno je li roba prodana potrošačima ili profesionalnim korisnicima.

Postupak fiskalizacije provodi se u trenutku izdavanja računa koji se zajedno s kupljenom robom dostavlja kupcu.

Fiskalizaciji ne podliježu računi u slučaju kada kupac robu kupljenu putem interneta plaća:

 • na transakcijski račun (nalogom za plaćanje, općom uplatnicom, internet bankarstvom i sl.),
 • pouzećem, dostavljaču HP ili kurirske službe koja obavlja naplatu u ime i za račun trgovca i primljeni novac uplaćuje na transakcijski račun trgovca,
 • putem PayPall-a i sl. servisa za online plaćanja s jednog računa na drugi.

Postupak fiskalizacije računa ne mora se provesti ni u slučaju kada trgovac - tuzemni porezni obveznik prodaje robu putem internet trgovine građanima u drugu državu članicu Europske unije i prijavo se za primjenu posebnog postupka oporezivanja putem OSS sustava. Naime, u slučaju oporezivanja putem OSS sustava, prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, trgovac nije obvezan izdati račun, te nije obvezan provesti ni postupak fiskalizacije izdavanja računa.

Znate li da nakon što se pretplatite na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ OSTVARUJETE PRAVO NA NEOGRANIČEN BROJ BESPLATNIH TELEFONSKIH KONZULTACIJA (BEZ DOKUPA MINUTA) s TEB-ovim savjetnicima svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati?

Pretplatu na TEB-ov časopis „Financije, pravo i porezi“ možete naručiti na sljedećoj poveznici Naruči svoj primjerak FIP-a.

Natrag