U Nar. nov., br. 63/22 od 3. lipnja 2022. objavljen je Zakon o Registru osoba s invaliditetom čije odredbe stupaju na snagu 11. lipnja 2022. godine.

Zakonom se uređuje način prikupljanja podataka o uzroku, vrsti, stupnju i težini oštećenja zdravlja osoba s invaliditetom u Registru osoba s invaliditetom, te način obrade, korištenja i zaštita podataka o osobama s invaliditetom koji se vode u Registru.

Zakonom se osigurava bolji obuhvat podataka o osobama s invaliditetom u bazi podataka Registra i kontinuirano unaprjeđenje kvalitete epidemioloških podataka te će se ubrzati razmjena podataka o osobama s invaliditetom putem automatske razmjene podataka iz službenih evidencija/registara izvora podataka. Sustavi koji skrbe za osobe s invaliditetom moći će na jednostavniji način na temelju podataka iz Registra, donositi politike i odluke o ovoj izrazito vulnerabilnoj populaciji, kao i o ostvarivanju njihovih prava iz svoje nadležnosti, te će se unaprijediti komunikacija između izvora podataka elektroničkim putem i ukloniti nepotrebne administrativne procedure.

Osobe s invaliditetom upisane u Registar prije stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju upisane u Registar i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, dok ispunjavaju uvjete prema propisima po kojima su stekle status osobe s invaliditetom.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o obrascu za dostavljanje podataka Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (Nar. nov., br. 7/02.) i Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (Nar. nov., br. 64/01.).

Natrag