U Nar. nov., br. 149/22 od 19.12.2022. objavljen je Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 20.12.2022.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor, u razdoblju: – od 15.12.2022. do 15.1.2023. i – od 15.7.2023. do 15.9.2023.

Danom stupanja na snagu Zakona prestaje važiti Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Nar. nov., br. 136/21).

Natrag