U Nar. nov., br. 114 od 3.10.2022. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (1.1.2023.).

Ovim Zakonom mijenjaju se odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura, za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura. Ovim Zakonom iznosi u kunama propisani Zakonom o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18. i 126/21.) zamjenjuju se iznosima u euru, uz primjenu općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22 i 88/22 – ispr.).

Također je propisano:

  • da se stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje, za svako polugodište, uvećanjem kamatne stope koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja koje je obavila prije prvog kalendarskog dana tekućeg polugodišta za osam postotnih poena, a u ostalim odnosima za pet postotnih poena; te da je
  • Hrvatska narodna banka dužna u »Narodnim novinama« objaviti kamatnu stopu Europske središnje banke iz čl. 29. stavka 2. Zakona koja je na snazi 1. siječnja i 1. srpnja.
Natrag